Privacy Policy

Artikel 1. Wet Bescherming Persoonsgegevens
1. Stichting Jachthondensport handelt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
2. Gegevens die tot een persoon herleidbaar zijn, zullen niet worden geregistreerd, verzameld, gecontroleerd, gecombineerd dan wel bewerkt, anders dan in dit protocol is afgesproken.
3. Persoonsgegevens zullen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.
4. Het registreren van gegevens die tot een persoon herleidbaar zijn wordt tot het minimum beperkt.
5. Hierbij wordt gestreefd naar een maximale bescherming van de privacy van de leden.

Artikel 2. Publiceren van teksten, afbeeldingen en video’s
1. Leden kunnen zelf teksten, afbeeldingen en video’s publiceren op deStichting Jachthondensport website. Daarbij houdt deStichting Jachthondensport de volgende voorwaarden aan:
# De publicatie bevat een herleidbare afzender.
# Het bericht bevat geen dreigend, seksueel intimiderend, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend materiaal.
# De publicatie is niet in strijd met de fatsoensnormen en schaadt het aanzien van deStichting Jachthondensport en leden niet.

Artikel 3. Rechten leden
1. Inzagerecht:Stichting Jachthondensport leden hebben het recht de over hem of haar geregistreerde data in te zien. Verzoeken om inzage worden binnen 20 werkdagen ingewilligd.
2. Correctierecht:Stichting Jachthondensport leden hebben het recht om feitelijk onjuiste gegevens uit de registreerde data te (laten) verbeteren of aan te vullen. Over verzoeken van correctie of aanvulling wordt binnen 20 werkdagen beslist. Indien een verzoek tot correctie of aanvulling wordt ingewilligd wordt de correctie terstond uitgevoerd.
3. Verwijderingsrecht:Stichting Jachthondensport leden hebben het recht om de over de hem of haar geregistreerde data, die niet (langer) ter zake doen, of in strijd zijn met Wet bescherming persoonsgegevens te (laten) verwijderen en te (laten) vernietigen. Over een verzoek om verwijdering en vernietiging wordt binnen 20 werkdagen beslist. Indien een dergelijk verzoek wordt ingewilligd, vindt de verwijdering en vernietiging terstond plaats.

Artikel 4. Maatregelen
1. Bij handelen in strijd met deze regeling, worden afhankelijk van de aard en de ernst van de overtreding maatregelen getroffen.
2. VoorStichting Jachthondensport leden betreft dit het verwijderen van publicaties zoals benoemd in artikel 2.1.
3. IndienStichting Jachthondensport leden bij herhaling artikel 2.1 blijven overtreden, kan besloten worden tot opzegging van het lidmaatschap.

Artikel 5. Opslag gegevensStichting Jachthondensport leden
1.Stichting Jachthondensport slaat alleen gegevens vanStichting Jachthondensport leden op, nadat hier toestemming voor gegeven is door het lid zelf bij het aanmaken van een account en profiel.
2.Stichting Jachthondensport gebruikt de gegevens alleen zoals aangegeven door het lid zelf bij het aanmaken van een account en profiel.
3. Leden kunnenStichting Jachthondensport verzoeken (artikel 3) gegevens aan te passen en/of te verwijderen en/of zelf gegevens aanpassen en/of verwijderen.

Stichting Jachthondensport
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
KvK nr 70831386
Copyright © 2019 Stichting Jachthondensport.
Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.
Deze informatie wordt beschikbaar gemaakt door leden van de verenigingen, kvk register, cursisten, trainers wedstrijddeelnemers of anders.
Wij gebruiken volgens richtlijnen van AVG de minimale gegevens om onze leden te informeren over de verschillende aspecten van de Kynologie
Dit zijn de naam, telefoonnummer en website van de bestuurders, trainers en alle andere personen die bij een financiële transactie betrokken zijn, zoals training, opleiding, wedstrijd.
Lees onze privacy verklaring.